Algemene voorwaarden

RESERVERING
De reservering van een object kan rechtstreeks telefonisch bij Hessenheem geschieden.

’s morgens van 9.00 uur tot 17.00 uur zijn wij hiervoor bereikbaar.

U ontvangt uw reserveringsbewijs/factuur uiterlijk 1 week na aanvraag van de reservering.
Dit reserveringsbewijs is uw bewijs van boeking.

BETALING
Bij reservering dient 50% van de huursom te worden voldaan.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het verblijf in ons bezit te zijn.

ANNULERING
Door het afsluiten van een annuleringskostenverzekering kan men zich vrijwaren tegen de kosten van
een eventuele annulering. Annuleert u het gehuurde object dan worden de annuleringsregels volgens
Art. 7 van de Recron Voorwaarden Landrecreatie toegepast.

ALGEMEEN
De prijzen zijn inclusief BTW.
Bij wijziging hiervan behouden wij het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

GROEPEN
Betreft de reservering voor een aantal personen die tezamen als groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is degene die reserveert verplicht daar van terstond en uitdrukkelijk melding te maken, met melding van alle omstandigheden welke mede van invloed zijn op het verblijf in de bungalows, alsmede op kampeerplaatsen. Degene die reserveert is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming.

KLACHTEN
Ondanks alle organisatie en zorgen is het mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht heeft. U dient dan direct deze opmerking of klacht aan de receptie te melden teneinde deze op te lossen. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost heeft u tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit het vakantiepark de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Hessenheem, waar de klacht alsnog grondig wordt onderzocht.

AANSPRAKELIJKHEID
Hessenheem is niet aansprakelijk voor;

 • Schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein;
 • Schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten;
 • Schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden;
 • Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
 • Onklaar maken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.

ALGEMEEN VOORBEHOUD
Op alle prijzen in onze brochure zijn wijzigingen voorbehouden.
Fouten of vergissingen in de brochure binden ons niet.

ALGEMENE BEPALINGEN SEIZOENPLAATSEN

BELANGRIJK

 • Een seizoenplaats geldt uitsluitend voor de plaatshouder en zijn ongehuwde gezinsleden, een kampeermiddel inclusief normale voortent en 1 personenauto.
 • Gebruik door andere personen dan de aanvragen en zijn ongehuwde gezinsleden is toegestaan na overleg met de directie en betaling van het etmaaltarief.
 • Voordat de tent of caravan wordt geplaatst dient men zich op het kantoor te melden.
 • Indien u uw caravan of tent verkoopt en het terrein verlaat dient u uw seizoenplaats leeg op te leveren.

RESERVERING SEIZOENPLAATSEN

 • Bij reservering van een seizoenplaats moet 50% van het totale bedrag als garantiesom gestort worden binnen
  1 maand. Mocht er binnen dit tijdvak geen betaling zijn ontvangen, dan wordt de reservering automatisch geannuleerd.
 • Het restant dient u voor plaatsing te voldoen.
 • Administratiekosten; zie onze prijslijst. Is op 1 juni het verschuldigde bedrag niet geheel voldaan, dan treedt de annuleringsregeling in werking en vervalt het recht op de gereserveerde plaats.
 • Bij tussentijdse ontruiming van de seizoenplaats vindt geen restitutie plaats.

RESERVERING TIJDELIJKE KAMPEERPLAATS

 • Wilt u zeker zijn van een plaats in het vakantieseizoen, reserveer dan tijdig uw plaats.
  Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u binnen 1 week een bevestiging van uw reservering.
 • Wij raden u aan om ook voor Hemelvaart en Pinksteren tijdig te reserveren.
 • Reserveringskosten; zie onze prijslijst.

ANNULERING TIJDELIJKE KAMPEERPLAATS
Is men op de afgesproken aankomstdatum om 18.00 uur zonder kennisgeving niet aanwezig, dan wordt dit beschouwt als een annulering.

VOOR DE GOEDE ORDE…

 • Voor een juiste administratie en de veiligheid is het noodzakelijk, dat alle bezoekers (ook loge’s van gasten) zich bij aankomst melden. Denk daarbij om een geldig legitimatiebewijs.
 • Bij inschrijving verklaart men tevens akkoord te gaan met het gehele reglement van orde.
 • Voor uw eigen veiligheid en voor die van de andere gasten geldt op het terrein en op de toegangsweg een maximum snelheid van 10 km. per uur
 • Op de dag van aankomst kunt u uw kampeerplaats vanaf 12.00 uur betrekken.
 • Tenslotte wordt u verzocht zich aan de aanwijzingen van de directie te houden.
 • Tevens zijn de algemene voorwaarden en bepalingen, welke afgedrukt, van toepassing.
 • Doorverhuur van uw caravan of tent is toegestaan mits de nieuwe gasten zich melden en het vereiste campinggeld betalen.
 • Onze kantoortijden buiten het hoogseizoen zijn van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

VOOR ONZE BUNGALOW GASTEN

AANKOMST EN VERTREK
Op de dag van aankomst kan tussen 15.00 uur en 17.00 uur het gehuurde object betrokken worden. Bij aankomst ontvangt u bij de receptie de sleutel en andere voor u van belang zijnde informatie. Op de dag van vertrek dient men uiterlijk voor 10.00 uur het gehuurde object te hebben verlaten.

EINDSCHOONMAAK
Uw bungalow wordt bij vertrek door ons schoonmaakbedrijf schoongemaakt. U kunt volstaan de bungalow bezemschoon op te leveren. Afwas doen. Koelkast schoonmaken. De bedden afhalen en de lakens in de slopen doen, de dekbedden opgevouwen op de bedden leggen. De vuilniszak in de container deponeren en de afwasmachine leeg pakken.

BEWONING
Gebruik en bewoning maximaal door het aantal personen waarvoor de bungalow is ingericht.
In de bungalows is een volledige inventaris aanwezig.

Permanente bewoning is van overheidswege niet toegestaan.

BEDLAKENPAKKET
Deze is verplicht te huren voor het aantal personen dat aanwezig is. Voor prijzen zie folder.

KINDERMEUBILAIR
Kinderbedje, stoel of box dient men bij reservering op te geven. Voor prijzen zie folder.

AUTO
Bij elke bungalow mag maximaal 1 personenauto worden geparkeerd.
De overige auto’s dienen op de parkeerplaats te worden geplaatst.

HUISDIEREN
Gekooide huisdieren mogen gratis mee. Per gehuurd object mag max. 1 huisdier mee, huisdieren zijn niet in alle objecten toegestaan. De vergoeding hiervoor vindt u op de prijslijst. Op het terrein dient de hond aan de lijn te worden gehouden en buiten het park te worden uitgelaten. Mocht er onverhoopt toch een ongelukje gebeuren, ruimt u dan aub de uitwerpselen van uw hond op.