Algemene Voorwaarden

RESERVERING
De reservering van een object kan rechtstreeks telefonisch bij Hessenheem geschieden.

’s morgens van 9.00 uur tot 17.00 uur zijn wij hiervoor bereikbaar.

U ontvangt uw reserveringsbewijs/factuur uiterlijk 1 week na aanvraag van de reservering.
Dit reserveringsbewijs is uw bewijs van boeking.

BETALING
Bij reservering dient 50% van de huursom te worden voldaan.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het verblijf in ons bezit te zijn.

ANNULERING
Door het afsluiten van een annuleringskostenverzekering kan men zich vrijwaren tegen de kosten van
een eventuele annulering. Annuleert u het gehuurde object dan worden de annuleringsregels volgens
Art. 7 van de Recron Voorwaarden Landrecreatie toegepast.

ALGEMEEN
De prijzen zijn inclusief BTW.
Bij wijziging hiervan behouden wij het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

GROEPEN
Betreft de reservering voor een aantal personen die tezamen als groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is degene die reserveert verplicht daar van terstond en uitdrukkelijk melding te maken, met melding van alle omstandigheden welke mede van invloed zijn op het verblijf in de bungalows, alsmede op kampeerplaatsen. Degene die reserveert is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming.

KLACHTEN
Ondanks alle organisatie en zorgen is het mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht heeft. U dient dan direct deze opmerking of klacht aan de receptie te melden teneinde deze op te lossen. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost heeft u tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit het vakantiepark de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Hessenheem, waar de klacht alsnog grondig wordt onderzocht.

AANSPRAKELIJKHEID
Hessenheem is niet aansprakelijk voor;

 • Schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein;
 • Schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten;
 • Schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden;
 • Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
 • Onklaar maken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.

ALGEMEEN VOORBEHOUD
Op alle prijzen in onze brochure zijn wijzigingen voorbehouden.
Fouten of vergissingen in de brochure binden ons niet.

ALGEMENE BEPALINGEN SEIZOENPLAATSEN

BELANGRIJK

 • Een seizoenplaats geldt uitsluitend voor de plaatshouder en zijn ongehuwde gezinsleden, een kampeermiddel inclusief normale voortent en 1 personenauto.
 • Gebruik door andere personen dan de aanvragen en zijn ongehuwde gezinsleden is toegestaan na overleg met de directie en betaling van het etmaaltarief.
 • Voordat de tent of caravan wordt geplaatst dient men zich op het kantoor te melden.
 • Indien u uw caravan of tent verkoopt en het terrein verlaat dient u uw seizoenplaats leeg op te leveren.

RESERVERING SEIZOENPLAATSEN

 • Bij reservering van een seizoenplaats moet 50% van het totale bedrag als garantiesom gestort worden binnen
  1 maand. Mocht er binnen dit tijdvak geen betaling zijn ontvangen, dan wordt de reservering automatisch geannuleerd.
 • Het restant dient u voor plaatsing te voldoen.
 • Administratiekosten; zie onze prijslijst. Is op 1 juni het verschuldigde bedrag niet geheel voldaan, dan treedt de annuleringsregeling in werking en vervalt het recht op de gereserveerde plaats.
 • Bij tussentijdse ontruiming van de seizoenplaats vindt geen restitutie plaats.

RESERVERING TIJDELIJKE KAMPEERPLAATS

 • Wilt u zeker zijn van een plaats in het vakantieseizoen, reserveer dan tijdig uw plaats.
  Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u binnen 1 week een bevestiging van uw reservering.
 • Wij raden u aan om ook voor Hemelvaart en Pinksteren tijdig te reserveren.
 • Reserveringskosten; zie onze prijslijst.

ANNULERING TIJDELIJKE KAMPEERPLAATS
Is men op de afgesproken aankomstdatum om 18.00 uur zonder kennisgeving niet aanwezig, dan wordt dit beschouwt als een annulering.

VOOR DE GOEDE ORDE…

 • Voor een juiste administratie en de veiligheid is het noodzakelijk, dat alle bezoekers (ook loge’s van gasten) zich bij aankomst melden. Denk daarbij om een geldig legitimatiebewijs.
 • Bij inschrijving verklaart men tevens akkoord te gaan met het gehele reglement van orde.
 • Voor uw eigen veiligheid en voor die van de andere gasten geldt op het terrein en op de toegangsweg een maximum snelheid van 10 km. per uur
 • Op de dag van aankomst kunt u uw kampeerplaats vanaf 12.00 uur betrekken.
 • Tenslotte wordt u verzocht zich aan de aanwijzingen van de directie te houden.
 • Tevens zijn de algemene voorwaarden en bepalingen, welke afgedrukt, van toepassing.
 • Doorverhuur van uw caravan of tent is toegestaan mits de nieuwe gasten zich melden en het vereiste campinggeld betalen.
 • Onze kantoortijden buiten het hoogseizoen zijn van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

VOOR ONZE BUNGALOW GASTEN

AANKOMST EN VERTREK
Op de dag van aankomst kan tussen 15.00 uur en 17.00 uur het gehuurde object betrokken worden. Bij aankomst ontvangt u bij de receptie de sleutel en andere voor u van belang zijnde informatie. Op de dag van vertrek dient men uiterlijk voor 10.00 uur het gehuurde object te hebben verlaten.

EINDSCHOONMAAK
Uw bungalow wordt bij vertrek door ons schoonmaakbedrijf schoongemaakt. U kunt volstaan de bungalow bezemschoon op te leveren. Afwas doen. Koelkast schoonmaken. De bedden afhalen en de lakens in de slopen doen, de dekbedden opgevouwen op de bedden leggen. De vuilniszak in de container deponeren en de afwasmachine leeg pakken.

BEWONING
Gebruik en bewoning maximaal door het aantal personen waarvoor de bungalow is ingericht.
In de bungalows is een volledige inventaris aanwezig.

Permanente bewoning is van overheidswege niet toegestaan.

BEDLAKENPAKKET
Deze is verplicht te huren voor het aantal personen dat aanwezig is. Voor prijzen zie folder.

KINDERMEUBILAIR
Kinderbedje, stoel of box dient men bij reservering op te geven. Voor prijzen zie folder.

AUTO
Bij elke bungalow mag maximaal 1 personenauto worden geparkeerd.
De overige auto’s dienen op de parkeerplaats te worden geplaatst.

HUISDIEREN
Gekooide huisdieren mogen gratis mee. Per gehuurd object mag max. 1 huisdier mee, huisdieren zijn niet in alle objecten toegestaan. De vergoeding hiervoor vindt u op de prijslijst. Op het terrein dient de hond aan de lijn te worden gehouden en buiten het park te worden uitgelaten. Mocht er onverhoopt toch een ongelukje gebeuren, ruimt u dan aub de uitwerpselen van uw hond op.

HUISREGELS VOOR TIJDELIJKE GASTEN

 1. Tussen 22.30 en 7.30 uur dient zoveel mogelijk rust in acht te worden genomen.
 2. De maximum snelheid is 15 km per uur, denk aan kinderen op fietsen en skelters.
 3. Wij merken steeds weer dat velen van u hun huisdier niet opgeven en het daarvoor verschuldigde bedrag niet betalen. Wilt u dit alsnog melden op kantoor. U dient uw huisdier aangelijnd te hebben en buiten ons terrein uit te laten, gebeurt er toch een ongelukje ruimt u dit dan op.
 4. Geen geulen graven om uw tent of caravan.
 5. Huisvuil in afvalzakken kunt u in de daarvoor bestemde container deponeren, glas kunt u in de glascontainer kwijt. Voor grof vuil dient u zelf zorg te dragen.
 6. Gelieve de centrale voorzieningen zoals wasserette, terrassen, posthuisje etc. netjes te houden.
 7. Bij extreme en langdurige droogte is het verboden te barbecueën. Als u (bij normaal weer) gaat barbecueën, zet altijd een emmer water of zand in de buurt.
 8. Heeft u klachten of opmerkingen , geeft u deze dan direct door zodat indien mogelijk de klacht direct verholpen kan worden.
 9. Het is voor ons belangrijk om te weten wie er op ons terrein aanwezig is. Logees dienen zich te melden op kantoor. Voor logees hanteren wij per persoon per nacht het personentarief en toeristenbelasting.
 10. Wij staan 1 auto per bungalow toe. Op de camping zijn geen auto's toegestaan
 11. Open vuur is verboden. Vuurkorven alleen na goedkeuring van de directie met de daarbij behorende regels.
 12. Uw kenteken is geprogrammeerd op tijdsduur en het inrijden. Laat andere auto’s niet achter u aanrijden. Bezoekers kunnen parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats.
 13. Gebruik onze faciliteiten waarvoor ze bedoeld zijn, gebruik op eigen risico.

HUISREGELS VOOR ONZE VASTE GASTEN

De parkregels zijn opgesteld om vervuiling en overlast tegen te gaan en om er zo voor te zorgen dat het park een fijne plek is voor iedereen. Alle bezoekers dienen daarom de parkregels na te leven. De directie van Buitencentrum Hessenheem behoudt zich het recht voor om overtreders van de parkregels direct van het park te verwijderen.

 1. Tussen 22.30 en 7.30 uur dient zoveel mogelijk rust in acht genomen te worden.

2. De maximum snelheid is 15 km per uur (stapvoets), houdt u zich hier niet aan dan zullen wij uw slagboompas blokkeren waardoor u geen toegang meer met de auto op ons terrein heeft.

3. Uw kenteken is geprogrammeerd op tijdsduur en het inrijden. Laat andere auto’s niet achter u aanrijden.

4. Leveranciers, bezoek, monteurs die met de auto op het terrein moeten kunt u zelf doorlaten door uw eigen auto op de parkeerplaats te zetten. Moeten wij derden doorlaten is dit alleen mogelijk tijdens kantoortijden. ’s Avonds doen wij de slagboom niet via de intercom open, dit mede voor uw en onze veiligheid. Indien de slagboom uw kenteken ’s avonds of ’s nachts niet herkent, verzoeken wij u de auto op de parkeerplaats te parkeren.

5. Groot en zwaar vervoer wordt alleen toegelaten in overleg met de directie en minimaal 1 dag van te voren. Tijdens schoolvakanties is dit sowieso niet mogelijk. Eventuele schade aan wegen, bomen etc. wordt u in rekening gebracht.

6. Het plaatsen van schuttingen, hekwerken en andere losse bouwwerken zijn niet toegestaan. Ook is het plaatsen van een zgn. aanbouw of carport niet toegestaan.

7. Het is niet toegestaan caravans, aanhangwagens, boten etc. langdurig bij uw caravan of bungalow te laten staan (max. 1 week).

8. Huisdieren zijn toegestaan mits aangelijnd. Laat uw hond buiten ons terrein uit, gebeurd er toch een ongelukje, ruimt u dit dan op.

9. Huisvuil in dichtgebonden afvalzakken kunt u in de daarvoor bestemde container deponeren. Grof vuil dient u zelf af te voeren, dit afval kunt u niet op Hessenheem kwijt. Glas en oud papier kunt u kwijt in de milieustraat bij de afvalcontainer.

 1. Groenafval meer dan een kruiwagen, kunt u tegen betaling kwijt, informeert u op de receptie waar en wanneer. Wanneer er vuil van welke aard ook in het bos wordt gevonden en wij kunnen achterhalen van wie het komt, wordt dit in rekening gebracht.

11. Het kappen en zagen van bomen en takken uit bomen is niet toegestaan op straffen van direct opeisbare boetes en/of verwijdering van ons terrein.

12. Klussen welke lawaai of overlast met zich mee brengen, dienen eerst overlegd met de directie.

13. De eigenaars en/of gebruikers dienen zich te onthouden van criminele activiteiten, het is nadrukkelijk verboden goederen, waren of (synthetische) stoffen te vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, verstrekken, te kweken, te telen of te gebruiken of aanwezig te hebben, als bedoeld in de Opiumwet art.1 lijst I en II.

14. De directie kan gasten welke in aanraking komen met justitie per direct de toegang tot alle faciliteiten ontzeggen.

15. De directie behoudt zich het recht het parkreglement te wijzigen indien de omstandigheden hiertoe aanleiding aangeven.

16. Ook zijn van toepassing punten 10/11/12 en 13 van de huisregels voor losse gasten.